Telefon / Whatsapp: +90 505 120 3334

Online Poliçe

Alacak sigortası teklifi

Çerez Sözleşmesini ve KVKK bilgi formunu okudum, kabul ediyorum.
ArtıBir Sigorta Aracılık Hizmetleri

Devlet Destekli Alacak Sigortası hakkında detaylı bilgi için fareyi aşağı kaydırın

Alacak Sigortası

Devlet Destekli Alacak Sigortası Nedir?

18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte” tanımlanan işletmelerden, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİ’ler bu sigortadan yararlanabilmektedir.

Bu sigorta ile, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlarından doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınmaktadır.

120 , 180 , 360 güne kadar yurtiçi vadeli satışlar için sigorta yapılabilmektedir

04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu’nun “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan bir sigortadır.

devlet destekli alacak sigortası

Alacak Sigortası Neden Tercih Edilmeli ?

 • Düşük tahsilat masrafları ile daha hesaplı bir hizmet almanızı sağlar,
 • Sigorta dönemi boyunca, limit verilen firmaların finansal durumlarının ağırlaşmaması durumunda limit iptali/kesintisi olmadan tahsis edilmiş kredi limiti ile istikrarlı ve büyümeye odaklı şekilde ticari faaliyetinizi sürdürmenize destek olur,
 • Yeni müşteriler bularak satışlarınızı arttırmanıza ve şirketiniz büyümesine katkı sağlar, üstelik yeni müşterilerinizi poliçenize dâhil etmeniz size ek bir prim maliyeti doğurmaz,
 • Müşterilerinizi analiz edip, finansal durumlarını izleyerek şirketinizin risk yönetimine katkıda bulunur.
 • Alıcılarınız için talep edeceğiniz kredi limitleri ile ihtiyaçlarınız doğrultusunda teminat sağlanır,
 • Bilançonuzun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitenizi artırır.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Şartları nelerdir?

 • Mikro Büyüklükteki İşletmeler; Yıllık net satış hasılatı 3 milyon TL’den az olan işletmeler.
 • Küçük Büyüklükteki İşletmeler; Yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL’den az olan işletmeler.
 • Orta Büyüklükteki İşletmeler; Yıllık net satış hasılatı 125 milyon TL’den az olan işletmeler, yararlanabilecektir.

Yukarıda belirttiğimiz, kapsama alınan işletmelerin alacak sigortası teminatından yararlanabilmesi için aşağıdaki kriterleri sağlamış olması gerekir.

 • Alacak sigortalarına başvuru tarihinden itibaren işletmenin en az iki yıl önce kurulması,
 • İşletmenin merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerine uygun olması.
 • Basit usul dışında vergi mükellefi olması.