Telefon / Whatsapp: +90 505 120 3334

Online Poliçe

DASK sigortası teklifi

Başvuran *
Konutunuz 3 aydan süreli boş kalıyor mu *
Çerez Sözleşmesini ve KVKK bilgi formunu okudum, kabul ediyorum.

* T.C. kimlik numarası Sigorta Şirketlerinin sistemlerinden size ait teklif hazırlanabilmesi için gereklidir. Başka bir amaçla kullanılmamaktadır. Sorgulama işlemi, sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır.

* Daha hızlı teklif almak için Whatsapp üzerinden ruhsatınızı iletmeniz yeterlidir!

ArtıBir Sigorta Aracılık Hizmetleri

DASK Sigortası hakkında detaylı bilgi için fareyi aşağı kaydırın

Zorunlu Deprem Sigortası

DASK Nedir?

Neden Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmalıyım

DASK, deprem ve deprem sonrasında meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının neden olabildiği maddi zararları, poliçede yazılan limitler çerçevesinde nakit şekilde karşılar. Binanız tamamen teminat altında olur. Binanın bir kısmı ya da tamamı zarar da görse zarar karşılanır ve ödeme yapılır.
 
Dask poliçesi Konutlar için geçerlidir.
İşyeri olarak kullanılan  binalarda bir adet bile konutun olması halinde dask  poliçesi yaptırılabilir.
 
Dask poliçesi aynı zamanda elektrik ve su aboneliklerinde sorgusu yapılan sigorta türüdür.

DASK  deprem  nedeni ile  oluşabilecek zararlara karşı yaptırılan bir sigorta türüdür. Ülkemizin deprem bölgesinde olmasının bir sonucu olarak deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiştir.

Neden Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmalıyım?

Ülkemiz yüksek riskli deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır.

Depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının kendinize ve sevdiklerinize verebileceği maddi zararların karşılanabilmesi için vakit kaybetmeden Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırmanızı öneriyoruz.

Zorunlu Deprem Sigortası Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulmaktadır.

 

Sigorta Kapsamı


18.05.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6305 sayılı “Afet Sigortaları Kanunu” gereğince 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

 

Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar


– 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
– Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
– Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
– Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
– Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
– Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
– Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

 

 

Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller


– Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,
– Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
– Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
– Manevi tazminat talepleri,
– Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
– Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

 

Sigorta Bedelinin Tespiti


Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca
yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı”nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır.

Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı”nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.

Zorunlu deprem sigortası bedelini aşan kısım için Anadolu Sigorta tarafından ihtiyari deprem
teminatı verilmektedir.